Hem

FÖRELÄSNING & SAMTAL

För ditt klassrum: Onlinesamtal med Julian Better

ÖVERLEVANDE

Om barnens GULAG

Foto: Björn Kjellsson

"Min berättelse handlar inte om Gulag-lägren på det sätt som de är kända genom historiker och andra författare. Barnens Gulag som jag berättar om har fallit i glömska och är för många helt okänt. I detta Gulag tillbringade jag mina första sju år. Jag återger mina egna upplevelser även för att kunna ge en röst åt alla andra barn som föll offer för Stalins terror." 

Julian Better föddes i december 1937 i det ökända Butyrka-fängelset i Moskva, mitt under Stalins utrensningar. Hans föräldrar greps av den sovjetiska säkerhetstjänsten NKVD under en så kallad polsk operation.


Julians far avrättades och hans mor dömdes till fem år i GULAG. Moderns dom blev Julians egen dom och han tillbringade sina sju första år i GULAG, och på barnhem där han sågs som barn till "folkets fiende".

Paketlösning för klassrummet – online-föreläsning och samtal


I och runt omkring Stockholm kan skolbesök genomföras på plats.

Bakgrund & CITAT


Julian Better besöker din skola!

Julian Better besöker skolor för att ge föreläsning och svara på elevers frågor. Genom sitt vittnesmål ger han ett inifrånperspektiv på GULAG-lägren och totalitära system. Under föreläsningen visas autentiska bilder från lägren och även dokument. Från hösten 2020 genomförs framför allt digitala föreläsningar och samtal med Julian Better.


Boka föreläsning och samtal >>


Bakgrund

2009 arrangerade Forum för levande historia en samling där Julian Better berättade sin levnadshistoria som barnöverlevande från GULAG. Detta blev upptakten till ett fortsatt arbete kring föreläsningen ”Jag var barn i GULAG – samtal med Julian Better” i samverkan mellan Julian Better och frilansjournalisten Ewa Wymark.


20 000 unika åhörare har lyssnat till föreläsningen på högstadie-och gymnasieskolor, bibliotek och andra offentliga platser. Skolor har även erbjudits ett kostnadsfritt ett elevriktat studie- och övningsmaterial för diskussion och reflektion. Under föreläsningen återgav Julian Better sina personliga minnen i en historisk kontext genom medverkan av Ewa Wymark. Autentiska bilder från lägren visades, och även dokument med koppling till Julian Betters berättelse.


Den tidigare föreläsnings-serien samordnades av och med Ewa Wymark 2009-2018. Från hösten 2018 erbjuds föreläsningen med och av Julian Better. Från hösten 2020 genomförs främst digitala föreläsningar och samtal med Julian Better. I och runt Stockholm kan skolbesök dock göras.


Citat

”Julian Betters livsöde är en historia som måste förmedlas. Berättad i en historisk kontext, med rikt bild- och arkiv-material, berör hans historia på djupet. Julian Betters sätt att berätta är personligt och engagerande. Levandegörandet av Gulag, sett genom ett barns ögon, lämnar ingen oberörd. Många tankar och frågor väcks och möjligheten till dialog vid föredraget är viktig. Som åhörare är man djupt tacksam för att få ta del av denna levande historia.”

Unn Hallgren, KDB-chef, Grännabiblioteket

"Mötet med en GULAG-överlevare som Julian Better är något unikt och oersättligt. Han trollband mina elever med sin gripande historia.”

Birger Tommos, lärare i historia för elever i åk 9 vid Matteusskolan i Stockholm


”Gulag har väckt många känslor, inte bara hos mig utan bland oss alla på skolan. Att få lyssna till Julians historia, hur hans barndom såg ut, var stort och man blev verkligen tagen!”

Elev, Jensens gymnasium i Jönköping

Jag var barn i GULAG

av Julian Better

Albert Bonniers Förlag, 2013

Utvärdering av elever på

Täby Friskola, januari 2016

Spontan respons via sms från elever på Lindeskolan, Lindesberg 2017