Material

LITTERATUR &

ÖVNINGSMATERIAL


Här får du tips på böcker, länkar och material. 

BÖCKER &

HEMSIDOR


Berättelser från Gulag-lägren

Julian Better, Jag var barn i Gulag (2013).

Jan-Åke Lindahl, I Stalins våld : Fånge 794 berättar (2012).

Ruta Sepetys, Strimmor av hopp (2012).

Alexander Solsjenitsyn, En dag i Ivan Denisovitjs liv (2008).

Jerzy Gliksman, Låt västerlandet veta (1948).


Material för klassrummet

Levande Historia, film och övningar: www.levandehistoria.se/klassrummet/vittnesmal-med-klassrumsovningar/om-julian-better

Levande Historia, miniutställning: "Det farfar inte berättade"

Engelskspråkig webbsida med virtuellt museum: Virtual Gulag Museum


Litteratur för fördjupning

Anne Applebaum, Gulag : De sovjetiska lägrens historia, Stockholm 2004.

>>Boken är den första fullständiga och tillgängliga redogörelsen för lägersystemet.


Orlando Figes, De som viskade : Terror och tystnad i Stalins Sovjet, Lund 2009.

>>Ett unikt vittnesdokument om livet i Stalins Sovjet.


Karl Schlögel, Terror och dröm : Moskva 1937, Stockholm 2011.

>>I boken beskrivs terror och dröm 1937 i Moskva med hjälp av arkivhandlingar, dagstidningar, illustrationer, stadskartor, romaner och memoarer.


Svetlana Aleksijevitj, Tiden second hand : slutet för den röda människan, Stockholm 2013.

>>En vittnesmålsroman.


Kaa Eneberg, Förnekelsens barn : svenskarna som drog österut, Stockholm 2003.

>>En berättelse om svenska arbetare som under terroråren på 1930-talet mördades av den sovjetiska hemliga polisens exekutionspatruller.

Skolor erbjuds kostnadsfritt ett elevriktat studie- och övningsmaterial för diskussion och reflektion.
Materialet innehåller faktatexter, tidslinjer, kartor och övningar. Det är i stora delar en översättning av GULAG: Soviet Prison Camps and Their Legacy, Harvard University och är skrivet för elever i årskurs 9 samt gymnasiet.